- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Rab, otok u Kvarneru; 90,84 km2 (deveti jadranski otok), 8496 st. (1981). Od kopna ga dijeli Velebitski kanal, od otoka Paga Paški kanal, od otoka Grgura i Golog Rapski kanal, od Dolina (4,72 km2) Barbatski kanal. Obale dobro razvedene; duljina obalne crte 103,2 km; koeficijent razvedenosti 3,06; uvale: na s Lopar, na sz Supetarska i Kamporska draga, na jz Sv. Fumija; si strana otoka izložena je jakoj buri. Najviši vrh Kamenjak (408 m). Gl. naselja Rab i Lopar. Trajektna veza: Senj–Baška–Lopar i Jablanac–Pudarica. Turizam; poljoprivreda; ribarstvo. – U aprilskom ratu 1941. okupirali su ga Talijani. Od jula 1942. do septembra 1943. uspostavljen koncentracijski logor za Židove, Slovence i Hrvate; 5. 1. 1943. formirana je organizacija Osvobodilne fronte s više od 400 logoraša. Po kapitulaciji Italije internirci su razoružali tal. posadu i formirali Rapsku brigadu. Na R., koji je bio u sastavu II POS-a, formirane su dvije čete morn. pješadije, tehn. radionica i brodogradilište. Nijemci su otok ponovno okupirali 20. 3. 1944. U završnim operacijama na R. su 11/12. 4. 1945. iskrcane jedinice 9. divizije i Kvarnerski odred mornaričke pješadije (ukupno 3434 boraca). R. je oslobođen 12. 4. 1945.