- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

raci ili rakovi (Crustacea), morski, slatkovodni, rijetko kopneni člankonošci. Obuhvaćaju više podrazreda; niži raci (Entomostraca): škrgonošci, ljuskari, veslonošci, vitičari; viši raci (Malacostraca): mizidi, jednakonošci, rakušci, ustonošci i desetonošci. Desetonošci (Decapoda), grupa rakova sa tri para viličnih nogu i sedam pari prsnih nogu, od kojih pet pari služi za hodanje; glava i trup su obično srasli u glavopršnjak; dijele se na dugorepe ili dugotrbe r. (Macrura), koji imaju razvijen zadak; na kratkorepe ili kratkotrbe (Brachyura) s kratkim zatkom te na srednjorepe ili srednjotrbe (Anomura) koji sklanjaju rep u prazne puževe kućice; dugorepim r. pripada → jastog (Palinurus vulgaris); norveški rak (Nephrops norvegicus), kuka (Scyllarides latus); kratkorepim rakovica (Maja squinado), bramburač (Cancer pagurus) i japanska rakovica (Macrocheira kämpfferi); srednjorepima raci pustinjaci (Paguridae) i hlapići (Galatheidae). R. obični ili račić (Crangon crangon), desetonožac iz por. Crangonidae; dug je do 50 mm; živi na pjeskovitu i muljevitu dnu Sjevernog ledenog mora, Atlantskog oceana, Sredozemnog mora i u Jadranu, a zalazi i u riječna ušća. Jestiv. R. pucavac (Alpheus dentipes), desetonožac iz por. Alpheidae; čest je na kamenitu i hridinastu dnu; štipaljkama pucketa; dug je do 4 cm. Živi u Atlantiku, Sredozemnome moru i u Jadranu. R. rovac (Callianassa stebbingi), desetonožac iz por. Callianassidae; dug je do 6 cm; kopa rupe u mulju u blizini obale. Živi u Atlantiku, Sredozemnome moru i u Jadranu. R. samac (Eupagurus prideauxi), desetonožac iz por. samaca (Paguridae). Živi na pjeskovitu dnu u kućicama puževa (Turbo, Murex, Natica i Fusus) na kojima živi vlasulja (Adamsia palliata); dug je do 12 cm. Živi u Atlantiku, Sredozemnome moru i u Jadranu. Urak ili gomnar (Pachygrapsus marmoratus), rak iz por. Grapsidae; sivozelen ili maslinast s crnozelenim šarama; dug do 36 mm, širok do 40 mm; živi na kamenju i hridima u zoni mlataranja mora; provodi duže vrijeme izvan vode. Rasprostranjen u Atlantiku, Sredozemnome moru (i u Jadranu).