- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

racon (engl. kr. za radar beacon), pasivni radarski far (odgovarač), mikrovalni primopredajnik koji automatski odgovara posebnim signalom čim od brod. radara primi poticajni impuls odgovarajuće frekvencije; radi na frekvencijama navig. radara (redovito na valnoj duljini 3 cm), u protivnom se mora prijemnik radara podesiti na odgovarajuću frekvenciju ili treba imati poseban prijemnik (gubi se panoramska slika obzora). Signal se na radarskom ekranu pokazuje povremeno kao radijalna puna ili kodirana crta (Morseovi znakovi), koja polazi od mjesta r. prema obodu ekrana. Daljina prijema 8 ··· 20 M. Omogućuje mjerenje azimuta i udaljenosti.