- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Račić, Ivo (Plat kraj Dubrovnika, 1845 -Zagreb, 1918), brodovlasnik i dobrotvor. Do 1912. bio gl. vlasnik ili suvlasnik 16 parobroda duge plovidbe (54 902 brt) i 5 parobroda male obalne plovidbe. God. 1910. osn. u Trstu Slobodnu plovidbu Ivo Račić; nastavak je tog poduzeća Atlantska plovidba I. Račić. Gotovo svu svoju imovinu namijenio u dobrotvorne svrhe i za razvoj pom. školstva u Dubrovniku (izgrađena Srednja i Viša pom. škola).