- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

računalo, elektroničko, naprava koja računske operacije obavlja na osnovi podataka koji su u nju unijeti (ručno ili automatski) kao polazne veličine; gl. je element automatizacije procesa u integriranim brod. sistemima. Analogno e. r. veličine brojčane vrijednosti izražava u analogiji duljine, kuta, pomaka, napona i sl.; razlikuju se meh., elektromeh. i elektron. računala. Digitalno e. r. vrijednosti prikazuje brojčanim ili tekstualnim izričajima, što pruža veće mogućnosti obrade podataka. – Oko 1960. analogna računala su zamijenjena digitalnima (treća generacija), te postaju gl. element automatizacije najvažnijih procesa u pojedinim brod. službama (pogonsko postrojenje, navigacija). Oko 1970. na brodovima se uvodi računalski informacijski centar s jednim centralnim računalom. Primjenom procesnih mini i mikro e. r. (četvrta generacija) unutar pojedinih službi izbjegnuti su nedostaci jednog e. r. (povećanje posade sa specijalistima, rizik raspada čitava sistema zbog kvara), ali su nastale poteškoće upravljanja procesima u pojedinim situacijama. Taj je nedostatak izbjegnut primjenom procesnih e. r. u raspodijeljenoj konfiguraciji; pojedina e. r. (kapacitet prema potrebama službi ili procesâ) programe rješavaju na osnovi svojih baza podataka, a istodobno komuniciraju i s e. r. ostalih sistema koji su međuovisni u obavljanju određenih procesa. U takvoj konfiguraciji, s primjenom najsuvremenijih e. r., zapovjednik broda (oficir straže), osim informacijâ za donošenje odluke, dobiva i elemente za analizu rizika prije donošenje odluke ili više varijanti odluke. E. r., osim svoje osnovne uloge u nekom od → integriranih sistema, omogućuje i rješavanje praktičkih zadataka koji su općenito vezani s namjenom (eksploatacijom) broda (→ automatizacija). Na ratnom brodu e. r. značajan je element borbenog sistema broda. Na trg. brodu u plovidbi, e. r. upravlja podsistemom nadzora nad teretom; ulaznoizlazni organi povezani su sa senzorima u skladišnim prostorima i izvršnim organima koji, u slučaju opasnosti, daju alarmni signal te uključuju odn. isključuju određene uređaje; u luci e. r. rješava razne tehn., ekon. i administrativne zadatke, zadatke u pogledu rasporeda i kontrole ukrcaja odn. iskrcaja tereta, trimovanja broda, provjerava ispravnost i testira brod. sisteme (pretežno uz rad u off-line režimu i prema posebnim programima). Na brodu se primjenjuju i mala računala (džepna, stolna) opće i posebne namjene; omogućuju rješavanje matematičkih operacija (formula) po unaprijed razrađenom programu (modelu); posebno su praktična računala sa magn. karticama. Navig. tipovi e. r. gotovo su zamijenili klasične naut. tablice; rješavaju zadatke iz terestričke, astronomske (u suvremenih e. r. nije potrebno unositi efemeridne podatke neb. tijela, neki imaju ugrađen kvarcni kronometar, a postat će i sastavni dio sekstanta), ortodromske i loksodromske navigacije. Tipovi računala s priključkom na terminalni printer, osim rezultata na ekranu, zapisom pokazuju i čitav računski proces.