- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

S (engl. south), međunar. kr. za gl. (kardinalnu) južnu točku obzora, smjer, odn. kurs (180° ili 16 zraka); također i za geogr. širinu (φs), odn. deklinaciju (δs). U naut. računima uzima se kao minus (–).