- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Sabi (Save), rijeka u Zimbabveu i Mozambiku; duljina 643 km; izvire na ravnjaku Matabeleu (80 km j od Hararea); utječe u Mozambički kanal (Indijski ocean), u blizini Nove Mamfonea. Najviši vodostaji u decembru, januaru i februaru; plovna za male brodove 160 km uzvodno od ušća.