- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Sacramento, rijeka u SAD (California); duga 640 km (s rijekom Pitom 960 km), porječje 153 000 km2. Izvire na planini Trinityju, utječe u zaljev San Francisco; lijevi pritok San Joaquin. Visoki vodostaj u kišnom periodu. Plovan do Coluse (233 km od ušća); dubina 1,82 ··· 3,04 m, širina po dnu 36,5 ··· 91,5 m; ustava s brod. prevodnicom. U porječju kern, i prehr. industrija, termoelektrane i željezare.