- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

sačmarenje, meh. čišćenje čeličnih limova i profila od valjaoničke kore (okujina) s pomoću čestica tvrdoga čeličnog lijeva promjera 0,5 ··· 0,8 mm (sačma); poseban uređaj usmjerenim mlazom komprimiranog zraka ili centrifugalno izbacuje sačmu pod određenim kutom na plohu koja se čisti (brzina sačme oko 80 m/s, količina oko 600 kg/min). Prije se mjesto sačme upotrebljavao kremeni pijesak (pjeskarenje).