- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Sadras (12°33' N; 80°10' E), mala luka na Koromandelskoj obali, 40 km j od Madrasa (Indija). – U Amer. ratu za nezavisnost neodlučen pom. boj (1782) između franc. (kap. b.br. Suffren; 12 linij. br.) i brit. flotnog sastava (v-adm. Hughes; 9 linij. br.). Prvi sukob u nizu borbi za prevlast na Indijskom oceanu.