- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

šahtur (arap.), trg. jedrenjak s i Sredozemnog mora (12-16. st.); do dva jarbola i latinska jedra. Danas je š. teretni čamac na Eufratu.