- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

šajka (madž.), također nasada. 1. Lagan, dugi i uzak brod oštra kljuna, na vesla i jedra na rijekama dunavskog sliva. Prve š. spominju se u 15. st. (za prodora Turaka) u sastavu šajkaških flotila. Dunavska š. razlikovala se u dimenzijama, dok je tip bio gotovo isti (8-20 vesala, jedro, top na pramcu, zaštitni šatori na pramcu i krmi, 30-40 šajkaša); šajkaški bataljon u Titelu imao je više tipova š. (dvostruka š., cijela š., polušajka i četvrtšajka) različitih dimenzija (duljine do 28 m), različita broja vesala (6-34) i jedara (najveća š. imala je 2 jarbola s križnim jedrima), topova (1-10) i posade (7-95). Dnjeparska (kozačka) š. bila je duga 18 ··· ··· 20 m, široka 3,5 ··· 4 m, imala je 10-15 pari vesala, pramčano i krmeno kormilo, jedro i 2 topa. Š. kao riječni rat. brod nestala je pol. 19. st. 2. Trg. plovilo na Dunavu i Dravi u 18. st. (dugo 16 m, široko 6 ··· 7 m); uzvodno nije moglo ploviti, pa se s teretom prodavalo u odredištu. 3. U i Sredozemlju (17-19. st.) mali niski brod za prijevoz tereta i osoba (tur. saik); jedan veliki i jedan mali jarbol s križnim ili lat. jedrom i prečkom. Dubrovačka trg. mornarica imala je š. (saica) nosivosti 30-69 kara. 4. U RM najmanji brod. čamac; drvene je dijagonalne gradnje ili od stakloplastike; zrcalna krma; grade se u 4 veličine; 2-4 vesla (parića), jedan veslač na dva vesla; može imati oglavno jedro i prečku.