- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

šajkaška flotila, voj. organizacija (14-19. st.) koja se razvila iz starih šajkaških zadruga. Na Dunavu i njegovim pritocima su š. f. organizirale obalne države (Ugarska, srp. Despotovina, Tursko Carstvo, Austrija); u njima je bilo mnogo naših ljudi, koji su imali znatna udjela u sukobima na Dunavu, osobito za protutur. ratova; uporišta š. f. nazivala su se šajkaškim stanicama. Austrijska š. f. (od 16. st.) uključena je u dr. pol. 19. st. u Šajkaški bataljon sa sjedištem u Titelu (posade su davala tamošnja srp. naselja; Šajkaška u Bačkoj); potkraj stoljeća imao je tridesetak šajka i više pomoćnih brodova; rasformiran je pol. 19. st. Organiziraju se RRF, po organizaciji prikladnije od šajkaških flotila.