- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

šambek (arap.), jedrenjak sličan filjugi; upotrebljavao se na Sredozemlju od poč. 15. do poč. 19. st. ; prvi su ga prihvatili berberski gusari; vrlo dobrih manevarskih svojstava i brži od ostalih jedrenjaka tog doba; oštre linije trupa (L : B = 4 : 1), prednji dio nizak i natkriven palubom, pramac sa rilom; uzdignuta krmena paluba s dugim kasarom; galerija u produžetku najvišeg voja oplate; tri jarbola s latinskim jedrima; za tišine služila su vesla; nosivost 150 ··· 300 t; posada je ovisila o namjeni. Upotrebljavao se kao gusarski (piratski) trg. i ribar. brod. Na našoj obali najviše su se gradili u Boki kotorskoj; upotrebljavali su se kao trg., kurirski i poštanski brodovi (nosivost do 300 t; 10-30 čl. posade); rat. š. imao je 14-24 topa. Tal. š. (18. i 19. st.) imali su pomoćna križna jedra. Rus. š. (dr. pol. 18. st.) ima glomazniji trup, prednji jarbol s latinskim jedrom, srednji dva križna, krmeni sošno i križno jedro; 16-20 topova. Na Crvenom moru i Perzijskom zaljevu š. je bio dug 23,5 m, širok 5,4 m; dva jarbola s latinskim jedrima; upotrebljavao se kao matični brod pri vađenju bisera ladvama; nosivost trg. š. 15 ··· 20 t, katkad do 80 t.