- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

tablica devijacija, tablica koja sadržava devijacije (υ) brod. magn. kompasa za kompasne kursove (Kk) od 0 do 360°, redovito za svakih 10° promjene kursa; upisani su i odgovarajući magn. kursovi (Km). Sastavlja se nakon → određivanja devijacija kompasa, a na osnovi iscrtanog dijagrama (→ dijagrami u navigaciji – 3). Svaki kompas na brodu ima svoju t. d. ; rat. brodovi imaju t. d. za mirnodopsko i za rat. stanje (npr. s minama i bez njih) te za stanje s ukopčanim i iskopčanim uređajem za demagnetizaciju broda. U plovidbi se redovito obavlja → kontrola devijacije kompasa.