- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

tablica ugovorenih signala, dokument koji omogućuje brzo i tajno zapovijedanje podređenim plovnim jedinicama (brodovima) preko sredstava veze; sadržava popis signala (riječi) koje zamjenjuju kratke zapovijedi ili naređenja, izvještaje ili obavijesti. Posebno se sastavlja za svaki boj odn. borbu ili za pojedine njihove faze.