- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Tachtalia, klasa riječnih parnih putn. brodova austr. brodarstva DDSG; L = = 45,7 m, B = 6,l m, Bmaks = 9,3 m, T = = 0,56 m; 2 tandem-parna stroja snage 237 KS (174,43 kW) i 2 prizmatična kotla; na svakom boku par pogonskih kotača (65 ··· 72 okretaja/min). Sagrađena su (1856) dva broda (Tachtalia i Islas) za Đerdap (po niskom vodostaju), koji tada nije bio reguliran za plovidbu.