- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Tacloban (11°15' N; 125°00' E), luka i grad (102 523 st., 1980) na i obali otoka Ley tea, na ji ulazu u mor. prolaz San Juanico, koji vodi između otoka Ley tea i Samara (Filipini). Duljina operativne obale 1049 m; dubina uz obalu 4,8 ··· 7,6 m; vezovi za brodove za rasuti i opći teret te putn. i ribar, brodove; prostrana skladišta; teret se prekrcava brod. dizalicama. Izvozi se kopra, manilska konoplja, drvo, šećer, žitarice; uvozi se industr. roba, čelik. Aerodrom.