- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

vaga, lučka, vrsta vage koja se upotrebljava pri manipuliranju teretom. Precizna l. v. služi za mjerenje uzoraka pri sortiranju robe teške 5 ··· 10 kg. Centimalna l. v. služi za rad pod brodom i na brodu; nosivosti je do 3 t odn. 1 ··· 2 t u zatvorenim skladištima; može biti pokretna i nepokretna. Specijalna l. v. mjeri rasute terete (200 ··· ··· 1000 kg); montirana je na dizalicu ili je na posebnom portalu. Prema jugosl. lučkim uzancama, u pom. prijevozu svaka stranka ima pravo tražiti vaganje tereta ako njegova priroda to dopušta; ako su krcateljeve izjave o težini bile točne, stranka plaća vaganje, a ako nisu, plaća ga krcatelj; ako je plaćanje vozarina ugovoreno prema iskrcanoj količini (masi), troškove vaganja snosi primalac; brodar plaća kontrolno vaganje koje traži zapovjednik. Nakon vaganja sastavlja se iskaz o vaganju.