- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

vakuum (lat.), prostor u kojemu nema tvari. Tehnički ili laboratorijski v., prostor u kojemu su atomi ili molekule plina tako razrijeđeni da je tlak mnogo niži od standardnoga atmosferskog tlaka (101 325 Pa = = 1,01325 bara); stupnjuje se, npr. grubi v. (105 do 102 Pa), fini v. (102 do 10–1 Pa), visoki v. (10–1 do 10–7 Pa), ultravisoki v. (niži od 10–7 Pa), a negdje i ekstremni v. (niži od 10–8 Pa).