- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

wa’a. 1. Ladva (duljina do 7,5 m) s plovkom; upotrebljava se na Havajskim otocima; jedro oblika rakove štipaljke, u prošlom stoljeću upeto jedro. 2. Tipovi manjih plovila na tihooceanskim otocima; wa’a-kaukahi (jednotrupna) i wa’a-kaulua (dvotrupna), ribar. ladva s Havajskih otoka; jedro slično kao u wa’a; wa’a-alo, ribar. čamac s otoka Samoe (duljina 4,5 ··· 7,5 m); wa’a-motu, čamci s Tahitija; wa’a-poti, čamci s Markiskog otočja; wa’a-katea, katamaran s Cookova otočja; wa’a-bi, čamac s Tahitija (trup izrezbaren sa žrtvenicima).