- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Waghenaer, Lucas Janszoon (1534-1605), niz. pomorac i kartograf. U priručniku Spieghel der Zeevaerdt (Leiden, 1584-85) iznio je plovidbena načela i dao upute za plovidbu duž niz. obala te Sjevernim i Baltičkim morem (prilog karte i tablice); priručnik je više od 200 god. bio temelj peljarima; preveden je na više jezika (engl. The Mariner’s Mirror).