- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Wake (19°18' Ν; 166°35' Ε), koraljni otok u Tihom oceanu (SAD); sa dva manja otočića (Peale i Wilkes) 7,8 km2; 302 st. (1980). – Otoci su nazvani prema kap. Williamu Wakeu (posjetio ih 1796) te C. Wilkesu i prirodoslovcu Titianu Ramsayu Pealeu (kartografirali ih 1841). Anektirale su ih SAD (1898); za II svj. rata utvrđena vojnopom. amer. baza. Jap. desant na W. 11. 12. 1941. nije uspio. Ponovnim desantom (2 n. av., 6 krs., veći broj raz. i transp. br., oko 2000 vojnika), Japanci su ga zauzeli 23. 12. 1941. i držali do kapitulacije (1945).