- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Waldseemüller, Martin (oko 1470- oko 1520), njem. kartograf. U djelu Cosmographiae universalis introductico (1507), na karti svijeta (12 drvoreznih listova) novootkrivene zemlje na zapadu prvi nazvao Amerikom – America sive Americi terra (→ Vespucci, Amerigo); autor je prve tiskane pomorske karte Carla marina navigatoria (1516), a njegov je rad i Carta itineraria Europae (1511).