- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Wallerove tablice, nautičko-astronomske tablice što ih je 1946. izdao oficir RM SAD George W. D. Waller; s njima se računa astronomska linija pozicijâ upotrebom Gaussova logaritma; opseg 30 str. Rješavaju formule:

cosec h = cosec δ · cosec φ · (1 + cosec δ · cosec φ/sec δ · sec φ · sec s); cosec ω = cosec s · sec δ/sec h.

Stupci u tablicama označeni su sa A (vrijednosti log sec) i Β (log cosec) te C + i C – (vrijednost Gaussova logaritma).