- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Yamamoto, Isoroku (1884-1943), jap. admiral. Sudjelovao u rus.-jap. ratu (1904-05); delegat na Londonskoj pom. konferenciji (1934–35). Zagovornik izgradnje jakih flotnih i zrakoplovnih snaga. Zapovjednik I flote (1939), a u II svj. ratu Kombinirane flote; planirao i vodio napad na amer. Tihooceansku flotu (→ Pearl Harbor); nakon uspjeha u prvoj fazi rata doživio poraz u Koraljnomu moru, kod → Midwaya i na → Guadalcanalu. Poginuo od zasjede amer. lovaca nad Bougainvilleom.