- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Yamm-Nahar, u semitskoj mitologiji, bog koji gospodari morem i rijekama.