- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Zadružna plovidba. 1. Brodarska zadruga u Omišu; 1913-30. održavala prugu Omiš-Split sa dva mala parobroda, od kojih je jedan poslije postao vlasništvo Jadranske plovidbe. 2. Brodarsko poduzeće u Korčuli; prema sporazumu (1920) dodijeljeno Kraljevini SHS (1 brod, 105 brt).