- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

zadržavanje broda, vrijeme čekanja broda na ukrcaj odn. iskrcaj tereta nakon isteka stojnica, prekostojnica i izvanrednih prekostojnica; takvo produženje (čekanje) najčešće je u brit. lukama. Krcatelj odn. primalac tereta plaća štete prema građanskom pravu. U linij. brodarstvu z. b. nastaje ako se teret ne ukrca odn. iskrca u vremenu koje predviđa plovidbeni red.