- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

zagaznica, brojčana ljestvica za oznaku zagažaja broda (→ gaz broda); urezana je i obojena ili izrađena od metala te pričvršćena vijcima; nalazi se s obje strane broda na pramčanoj i krmenoj statvi, odn. krmenoj okomici i u sredini broda. Arap. brojka visoka je 1 dm, a isto je toliki razmak među brojkama (širina brojki 20 mm); donji rub brojke označuje gaz broda u decimetrima. Rim. brojka visoka je polovinu stope (ft), a toliki je i razmak među brojkama; donji rub brojke označuje gaz broda u stopama. Na osnovi očitanog gaza na z. može se s pomoću dijagramnog lista (ucrtan raspored z.) odrediti koliko je brod ukrcao odn. iskrcao tereta te koliki je njegov trim (pretega, zatega).