- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

zapovjednik broda (engl. master). 1. Na trg. mor. brodu, pomorac u jednom od zvanja palubne (navigacijske) službe ukrcan na to radno mjesto po nalogu brodara; zvanje ovisi o veličini broda i kategoriji plovidbe. Obavlja upravne dužnosti, poslove koji se odnose na komercijalnu iskoristivost broda, odgovoran je za sposobnost broda za plovidbu i red na brodu; u granicama zakonskih propisa zastupa brodara koji mu ovlasti može proširiti ili suziti. Kao organ drž. uprave ima pravo i dužnost da sprečava izvršavanje krivičnih djela na brodu i u tu svrhu može osobu lišiti slobode. Za oluje i dr. opasnosti osobno upravlja brodom. Ako je na našem brodu z. b. stranac, upravne poslove obavlja I časnik, odn. najstariji časnik palubne službe. 2. Na brodu unutrašnje plovidbe z. b. je kapetan unutrašnje plovidbe raspoređen rješenjem brodarske RO; z. b. s vlastitim pogonom, koji tegli ili potiskuje dr. brodove, starješina je i cijeloga plovnog sastava; ako se na čelu tegljenog sastava nalaze dva ili više međusobno povezanih brodova-tegljača, starješina je sastava zapovjednik broda koji je dao vučnike (užad) na tegljene objekte. 3. Na rat. brodu komandant ratnog broda.