- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

žal, pojas podmor. reljefa koji se nalazi uz obalnu crtu; ima amfibijski karakter: za visoke vode pokriven je morem, a za niske vode ostaje iznad razine mora. Prva i veoma uska stepenica podmor. reljefa veoma je izložena meh. djelovanju mor. vode. Naziva se i obalno područje ili litoral.