- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Žapalj, mor. prolaz između otoka Sušca i otočića Kopišta (z od Lastova). Dubina do 130 m; pučina 4 m i hrid Bijelac (na strani Kopišta).