- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Ždankove tablice, astronomsko-naut. tablice za računanje azimuta Sunca; autor Rus M. Ždanko (Tabellen der Wahren Azimute der Sonne, Petersburg 1900); daju azimute za geogr. širine 61 ··· 75°. Tablice je 1935. proširio Rus A. Juščenko (Azimuti Svetil, Lenjingrad 1935); u 9 svezaka daju azimute neb. tijela koja imaju deklinaciju 0 ··· 30° i geogr. širinu do 85° (svakih 10°).