- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Zadarski kanal, mor. prolaz između kopna i otoka Ugljana; na sz prelazi u Virsko more (Privlački zaljev i Ljubačka vrata vode u Velebitski kanal), a na ji u Pašmanski kanal; duljina kanala oko 13 M, širina 2 ··· ··· 5 Μ; dubina do 53 m u sz dijelu i 33 m u ji dijelu. Jedan od najprometnijih kanala na i jadranskoj obali. Jugo razvija jako valovlje; bura i maestral najjači su u sz dijelu; mor. struja pod utjecajem mor. mijena, brzina do 1 čv (jača je u ji dijelu). Gl. luka je Zadar.