- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

čajka, mor. čamac ukrajinskih zaporoških kozaka (16-18. St.); dug 20 m, širok 3 ··· 4 m, 20-30 vesala; kapacitet 50-70 ljudi. Na č. su kozaci Dnjeprom preko Crnog mora napadali (i do 300 č.) tur. gradove (i Carigrad).