- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

čamac za spašavanje, brod. čamac izrađen prema propisima Konvencije SOLAS; najčešće dulji od 7,3 m (iznimno 4,9 m), masa do 20 t, kapacitet do 150 osoba. Može biti drveni, čelični, aluminijski, ferocementni i stakloplastični; za tankere su vatrootporni i potpuno zatvoreni (sprinklerski sistem orošavanja trupa za 10-minutni prolaz kroz vatreni prostor). Pogon: na vesla (do 60 osoba), motorni, mehanički ili ručni (60 do 100 osoba) i motorni (za više od 100 osoba); motorni č. za s. (putn. brodovi, tankeri i brodovi za preradbu ribe) imaju brzinu najmanje 6 čv, ostali 4 čv. Vrlo su dobrih pomor. svojstava i stabilni; nepotonivost (rezervni uzgon) potpuno naplavljenog čamca osigurava se zračnim sanducima ili poliuretanskim punjenjem (volumen za 10% veći od volumena čamca). Prizmatički koeficijent, osim za drvene čamce, jest 0,64 ili veći; klupe za sjedenje smještaju se što niže. Kapacitet čamca (broj osoba) određuje se dijeljenjem volumena čamca (u m3) sa 0,396 (za čamac 4,9 m) odn. sa 0,283 (7,3 m i duži); za međuduljine djelitelj se utvrđuje interpolacijom. Čamac na brodu leži na sohama ili na kolijevci učvršćenoj za palubu; vanjske polovice strana kolijevke mogu se preklopiti, što olakšava izvlačenje čamaca. Oprema č. za s. propisana je Konvencijom SOLAS.