- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

časnik ili oficir straže, najstariji časnik (oficir) u periodičnoj službi na brodu. Časnik (oficir) palubne straže vrši službu na zapovjedničkom mostu, upravlja brodom (u unutr. plovidbi i plovnim sastavom) i odgovoran je za navigacijsku sigurnost i za rad svih službi; vodi brodski dnevnik; neposredno je podređen zapovjedniku broda. časnik (oficir) straže u strojarnici odgovoran je za organizaciju i odvijanje službe u strojarnici te za ispravnost gl. i pomoćnih strojeva i ostalih tehn. uređaja na brodu; pri manevriranju brodom izravno je podređen č. palubne s. odn. zapovjedniku; vodi dnevnik stroja.