- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

džepni bojni brod, naziv za tri njem. oklopnjače odn. b. br. klase → Deutschland; izgrađeni su (1929-34) za vođenje krstaričkog rata; bili su jače naoružani (6 topova od 280 mm) od washingtonskih krst., brži od b. br. (26 ··· 28 čv). Versailleski ugovor (1919) ograničio je Njemačkoj gradnju rat. br. do 10 000 t istisnine; elektrovarenjem oplatnih limova, ugradnjom dizelskih motora i slabijom oklopnom zaštitom Nijemci su uspjeli težinu podrediti naoružanju. Francuska je reagirala izgradnjom dvaju b. br. tipa → Dunkerque. Njemačka je nastavila graditi b. br. tipa Scharnhorst (→ bojni brod).