- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Džibuti, država u si dijelu Afrike s izlazom na Crveno more i Adenski zaljev; 21 783 km2; 470 000 st. (1987): Somalci (47%) i Afari (37%), Evropljani (8%), Arapi (6%) i dr. (2%); porast st. 3,8% (1980-85). Gl. grad Djibouti (200 000 st., 1985). Službeni jezici arapski i francuski, govore se i brojni kušitski jezici. Novčana jedinica džibutski franak (1 DJF = 100 centima). Društveni bruto-proizvod 760 $/st. (1984). Dž. leži na obali Bab al-Mandaba, geostrateški važnog mor. prolaza; 314 km obale; veći zaljev: Tadjourski zaljev. Pustinjska klima; sr. god. temp. 30,3 °C; oborine: 280 mm godišnje. Neznatne površine obradiva zemljišta uz arteške bunare (umjetno natapanje). U poljoprivredi je zaposleno 0,4% aktivnog st., u industriji i građevinarstvu 18,8%, u uslužnim djelatnostima 80,8% st. Stočarstvo (1984): najviše koza (0,5 mil.) i ovaca (0,4 mil). Ribarstvo (1983): 426 t mor. ribe; vade se spužve i školjke bisernice. Gl. izvozni proizvodi: stoka (9%), meso i riba (7%), voće i povrće (6%), koža i krzno (6%). Vrijednost izvoza (1981): 21 mil. $ (Francuska 66%, Italija 6%, Somalija 5%). Vrijednost uvoza (1981): 205 mil. $ (Francuska 50%, Etiopija 7%, SAD i Kanada 6%, Belgija i Luksemburg 5%, Japan 5%, V. Britanija 4%). Prometna mreža: 106 km željezničke pruge (dio pruge Djibouti-Addis Abeba) i 2906 km cesta (11% asfaltirano). Međunar. aerodrom: Ambouli (Djibouti). Gl. luka: Djibouti (tranzit etiopske robe). Ukupan lučki promet (1984): 1,4 mil. t tereta; ukrcaj 0,6 mil. t; iskrcaj 0,8 mil. t. Trgovačka flota (1986): 7 brodova (većih od 100 brt), ukupno 3051 brt ili 8634 m3; struktura: 2 broda za generalni teret (1780 brt), 1 FP-brod (500 brt), 1 opskrbni brod (202 brt) i 3 tegljača (569 brt). Vojnopom. snage: 3 p. č. i 3 des. plovila (1986). Operativna baza franc. flotnih snaga u Crvenom moru. – Naseljen je afarskim i iskim plemenima; od 7. st. pod Arapima, a nakon 1862. u franc. vlasti. Od 1896. kolonija Francuska Somalija sa sjedištem u Djiboutiju. U II svj. ratu okupirali su ga Talijani (1940-42); od 1946. franc. prekomor. teritorij; 1957. dobio proširenu autonomiju; nezavisna republika od 1977. Čl. Pokreta nesvrstanih zemalja.