- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Đerdap, probojnica Dunava kroz j Karpate između Golubačke tvrđave i rum. naselja Gura Vaii; tvore ga 4 sutjeske (Golubačka ili Gornja klisura, Gospođin vir, Veliki i Mali Kazan, Sipska klisura) i 3 kotline (Ljubkovska, Donjomilanovačka i Oršavska); na jugosl. strani Dunava proteže se od Vince do Kostola, na rumunjskoj od Moldova Veche do Turnu Severina, tj. od 1048. do 931. km. Veliki padovi, brza voda (na Grebenu i u Sipskom kanalu struja brza do 5 m/s) i podvodne stijene (s prekopanim kanalima) otežavali su plovidbu kroz D. i njegovu propusnu moć (15 mil. t/god.). Prvi regulacijski radovi izvedeni su 1889-98. Povoljni plovidbeni uvjeti postignuti su izgradnjom brane kod Sipa (1890-96); problem plovidbe najtežim dunavskim sektorom riješen je izgradnjom đerdapskog i plovidbenog HE sistema. Đerdap I izgrađen je 1971. na izlazu Dunava iz Derdapske klisure (943. km od Suline); njegovom izgradnjom nastalo je Đerdapsko jezero (253 km2). Cio sistem je simetričan: uz obale su zemljane brane, do njih dvostepene brod. prevodnice, a uz njih strojarnice za hidroelektranu; u sredini je prelivna betonska brana sa slapištem; kroz 12 turbina i 14 polja prelivne brane proticaj je vode 21 240 m3/s; instalirana snaga obiju hidroelektrana je na 2300 MW, a proizvodnja el. energije na 11 500 mlrd. kWh/god. Prevodnice omogućavaju da brodovi savladaju visinsku razliku od 33,5 m; svaka od prevodnica ima dvije komore korisne duljine od 310 m, širine 34 m, sa dubinom vode 4,50 ··· 5,50 m što omogućava prolaz riječno-mor. brodova do 5000 dwt. U komoru dvostepene prevodnice staju tegljač i 9 teretnjaka po 1200 dwt; prolaz konvoja (danju i noću) kroz prevodnicu traje 60 ··· 90 min. Propusna moć (Moldova Veche – Turnu Severin, 117 km) 48 mil. t godišnje (za sadašnje plovne objekte oko 1200 dwt). Đerdap II izgrađen je 1985, nizvodno 80 km od Đerdapa I (863. km od Suline); gl. je njegova namjena poboljšanje plovidbenih uvjeta u njegovoj akumulaciji (93 km2), čiji gornji kraj s usporom od 1 m dopire do Đerdapa I. Čine ga: zemljana brana, desna (jugosl.) jednostepena prevodnica sa predpristaništima, manja zemljana brana, betonska brana sa 7 prelivnih polja, jugosl. i rum. hidroelektrana; lijeva (rum.) prevodnica sa predpristaništima urađena je u prosijeku ade Ostrovu Mare, u lijevom rukavcu (Mali Dunav – rukavac Gogošul) sagrađena i druga brana sa 7 prelivnih polja. Ukupna instalirana snaga 432 MW, proizvodnja 2,5 mlrd. kWh/god. Jednostepene brod. prevodnice su dimenzija Đerdapa I (310 × 34 × 5,5 m). Vrijeme prolaska konvoja (jedan tegljač i 9 teretnjaka po 1200 dwt) 35 ··· 50 min; savlađuje se visinska razlika od 12,75 m.