- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Đurići, naselje s manjim pristanom na s obali Veriga, tjesnaca kraj Kamenara (Boka kotorska); s Jošicom i Kruševicama (brdsko naselje) tvori cjelinu. – Kruševičani su u 18. st. imali 3 veća broda; u 19. st. sva tri naselja imala su oko 40 kapetana, većinom brodovlasnika; najpoznatiji je kap. Bogdan Cicović.