- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Đurović, Antonije (Prčanj, 1894-Dobrota, 1967), pom. radio-telegrafist i poručnik trg. mornarice. Sudionik u Ustanku mornara u Boki kotorskoj na krs. Sankt Georg (1918). Na brodu Bosiljka (3003 brt) Parobrodarskog društva Alcesu iz Orebića, za boravka 1941. u neutralnoj pernambučkoj luci (Brazil) oružjem se usprotivio zapovjedniku broda koji je na traženje tal. konzula htio istaknuti tal. zastavu. Brod je isplovio s brit. zapovjednikom; potopljen nakon isplovljenja iz New Orleansa (1942).