- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Đurović (Gjurović), kapetanska i brodovlasnička obitelj u Prčanju. U 19. st. vlasnici ili suvlasnici 1 nave, 2 barka, 5 brigantina i 1 pelega; u sukobima s gusarima istaknuli su se Niko Franov (1684-1757), Niko Matov (1758-1806) i Anton Jozov (1792-1871). Jozo Lodovikov (1827-83), pom. kapetan, pjesnik i nar. preporoditelj; zastupnik Boke kotorske u Dalmatinskom saboru u Zadru.