- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

E (engl. east), međunar. kr. za gl. (kardinalnu) istočnu točku obzora, smjer, odn. kurs (90 ° ili 8 zraka). Također i za geogr. dužinu (λE), odn. satni kut (sE); u naut. računima uzima se kao plus (+).