- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

East River, mor. prolaz između Long Islanda i Manhattana u New Yorku; spaja Gornjonewyorški i Longislandski zaljev; dug 16 M, širok 0,6 M; plovan za najveće brodove. E. R. pripada newyorškom lučkom području; njegove obale povezuje više tunela i 7 visećih mostova.