- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Ebstorfska svjetska karta (njem. Ebstorfer Weltkarte), najveća srednjovjekovna geogr. karta na 30 pergamentskih listova koja prikazuje svijet sa središtem u Jeruzalemu. Izrađena je prema rim. karti iz 4. st. Čuva se u Hannoveru. Nazvana prema samostanu u Ebstorfu (kod Ülsena) u kojemu se čuvala do 1845.