- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

F. 1. Oznaka za austroug. torpiljarke tipa Fiume, građene u Rijeci. Serija F 64 do F 73 izgrađena je 1905-09; istisnina 200 t; 3 torp. cijevi, 4 topa od 47 mm; brzina 25 čv; 29 čl. posade; serija F 82 do F97 izgrađena je 1913-16; istisnina 250 t; 4 torp. cijevi od 450 mm, 2 topa od 70 mm; parostroj snage 3667 kW (5000 KS), brzina 28,5 čv; 29 čl. posade. Četiri torpilj. ovog tipa predane su Kraljevini SHS 1920 (oznake T5-T8). 2. Znak za pojačanu protupožarnu zaštitu broda.