- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Fahrenheit, Gabriel Daniel (1686-1736), njem. fizičar. Otkrio ovisnost vrelišta tekućina o atmosf. tlaku; konstruirao aerometar; 1714. u termometru zamijenio alkohol živom. Prema njemu nazvana temperaturna ljestvica (°F).