- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

faksimilska karta, trajan oblik vremenske karte odn. karte s rasporedom pojedinih meteor. (oceanografskih) elemenata; dobiva se na faksimilskom prijemniku prenošenjem originalne karte. Takve emisije odašilju meteor. centri gotovo svih većih pom. država. Upisane kratice na karti označuju tip karte. F. k. dijele se na meteor. (prizemne i visinske) i hidrološke; svaka karta može biti analitička (sinoptička) i prognostička; glavne: sinoptička (prizemne situacije) i prognostička f. k., f. k. izobaričke plohe 500 mbar (AT 500), stanja i prognoze valova, stanja i prognoze površinskih temp. mora, stanja naoblake, stanja leda i prognoze o ledu. Stanični model, označivanje bazičnih sistema i fronta, vjetra i dr. elemenata slični su kao u svake vremenske karte; posebnim kraticama označuju se detalji važni za razumijevanje i analizu karte (npr. AMS–zračna masa, CLD–oblaci, CW–jak, SW–olujni vjetar, MBS–milibar, FCST–prognoza, VSBY–vidljivost).